BUỔI GIAO LƯU MỸ THUẬT

     Để tạo điều kiện cho học sinh có dịp giao lưu, học hỏi; phát huy tính sáng tạo, thể hiện ý tưởng, suy nghĩ, tình yêu của mình về thành phố, gia đình thông qua các tác phẩm hội họa. Qua đó phát hiện, bồi dưỡng các em có năng khiếu mỹ thuật […]