NGÀY HỘI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI

     Sáng 29/11/2017, Báo Nhi đồng – Công ty Cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà và Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức ngày hội Trạng nguyên nhỏ tuổi lần thứ 16 và viết chữ đẹp “Nét chữ – Nết người” năm học 2017 – 2018.      Có 126 […]