HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2016 – 2017

  1.Chỉ tiêu: –      3 lớp 1 : các con sinh năm trong năm 2010 Mỗi lớp tối đa 30 học sinh –      2 lớp 6   : cho các con sinh năm 2005 Mỗi lớp tối đa 35 học sinh 2.Đối tượng: –      Các con có đủ sức khỏe, phát triển bình thường và sẽ […]