HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 10 – KHỐI TIỂU HỌC

     Sau khi tiếp thu chuyên đề “Vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột” và “Bản đồ tư duy” trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Hôm qua, Thứ Tư ngày 18 tháng 10 năm 2017, Ban giám hiệu nhà trường và các giáo viên khối Tiểu học đã dự 2 tiết Chuyên đề tại lớp 2A1 và 1A1.

     Tại lớp 2A1, cô giáo Hồ Thị Thanh Nga đã thực hiện chuyên đề Luyện từ và câu với bài “Từ ngữ về môn học – Từ chỉ hoạt động”. Qua tiết học bước đầu các con đã được làm quen với khái niệm từ và câu, biết tìm các từ liên quan đến hoạt động học tập và biết đặt các câu đơn giản. Cô giáo Phạm Thị Lài đã thực hiện tiết Toán qua bài “Phép cộng trong phạm vi 4” tại lớp 1A1.Tiết học này, giúp các con hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng, biết lập, biết ghi và thực hiện chính xác các phép tính trong bảng cộng 4 đồng thời rèn kỹ năng lập lại và nêu đề toán.

     Trong tiết học các con luôn tích cực, chủ động xây dựng bài, tham gia các hoạt động thảo luận nhóm sôi nổi. Với sự chuẩn bị kỹ càng của các cô giáo và tinh thần hăng hái tiếp thu kiến thức của các con đã làm nên thành công của các tiết dạy.

22491717_1728049830833580_4542654822476579948_n 22499071_1728050137500216_6538416888215229882_o 22519772_1728049867500243_2383528506201160525_o 22519920_1728049914166905_4168469096584965204_o 22519924_1728052110833352_3774229469002399177_o 22519995_1728049967500233_6323403790200367826_o 22520199_1728052270833336_508534465317393690_o 22520209_1728052207500009_8117452294348006452_o 22538571_1728050237500206_8625744840390988220_o 22538654_1728049830833580_4542654822476579948_o 22550075_1728050004166896_4822777345150829730_o 22550079_1728050267500203_4785864524315375138_o 22550295_1728050044166892_5746814443385361874_o 22550373_1728050174166879_336040711412702912_o 22550489_1728050114166885_8783225013487632990_o