HỌC SINH TIÊU BIỂU CỦA TUẦN (Đợt 1 tháng 12/2020)

Danh hiệu HỌC SINH TIÊU BIỂU CỦA TUẦN – STUDENT OF THE WEEK  đợt 1 tháng 12/2020 đã được trao cho 22 bạn học sinh của khối Tiểu học và Trung học cơ sở. Đây là những bạn có nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện, tiến bộ so với chính bản thân mình;  đạt thành tích cao trong các cuộc thi và các hoạt động chung của lớp/trường;  có việc làm tốt (giúp đỡ người khác, nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất)…

Việc vinh danh được thực hiện mỗi tháng 2 lần nhằm ghi nhận kịp thời và xứng đáng mọi sự nỗ lực cố gắng của học sinh, giúp các bạn có thêm động lực thi đua không ngừng tiến bộ.

Chúc mừng những ngôi sao sáng của Phượng Hoàng!

77d006a24f5fbe01e74e2

160c9e42d7bf26e17fae4

248e61de2823d97d803214

286ba521ecdc1d8244cd6

578bd2d29b2f6a71333e12

7972ca2f83d2728c2bc311

77480f0b46f6b7a8eee710

219258da1127e079b9365

8100195850a5a1fbf8b413

a3e587a3ce5e3f00664f8

ada6afeae61717494e063

ba781b3c52c1a39ffad07

c42d936dda902bce72819

e7b001c0483db963e02c1

7c3019cf5032a16cf82321

24a84c4205bff4e1adae15

452f99cbd0362168782717

9866f385ba784b26126920

ae0736e17f1c8e42d70d18

d15fa2a7eb5a1a04434b22

d541a3a4ea591b07424816

f9cb9328dad52b8b72c419