THƯ MỜI HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM HỌC 2017 – 2018

THƯ MỜI HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM HỌC 2017 – 2018

Thời gian: Chủ nhật ngày 24 tháng 9 năm 2017

Khối THCS họp buổi sáng bắt đầu từ 7h45
Khối Tiểu học họp buổi chiều bắt đầu từ 14h

Trân trọng!

Thư mời họp phụ huynh TH-1
Thư mời họp phụ huynh-1