NGÀY THỨ 2 VÀ THỨ 3 CLB “HÀNH TRANG CHO CON VÀO LỚP 1”

Rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách sau này của các con.

Đối với các bạn nhỏ CLB “Hành trang cho con vào lớp 1”, ngay từ những ngày đầu tiên các thầy cô đã giúp các học sinh rèn luyện và thực hành các kỹ năng cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày như kỹ năng xếp hàng, biết cảm ơn, …. Mặc dù mới 3 ngày tham gia sinh hoạt trong CLB nhưng việc xếp hàng đã được thực hiện như một nếp sinh hoạt, các con đã biết cảm ơn các cô khi nhận khẩu phần ăn, biết mời cơm trước khi ăn, biết ngồi đúng vị trí của mình,…

     Một số hình ảnh trong ngày học thứ 2, 3 vừa qua:

1 2 3 4 5 6 7 8 9