SINH HOẠT CỤM CHUYÊN MÔN THÁNG 10 – KHỐI TIỂU HỌC

     Chiều Thứ Tư ngày 08/11/2017, đại diện lãnh đạo và các Giáo viên dạy lớp 1 của 7 trường tiểu học trong Cụm 4 đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn về chuyên đề Tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ Giáo dục tại Trường PT Chất lượng cao Phượng Hoàng.
Tại buổi sinh hoạt này, sau khi dự giờ ở lớp, các giáo viên đã cùng thảo luận để nắm chắc hơn cách thức tổ chức và phương pháp dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục cũng như đổi mới phương pháp dạy học.

     Sau đây là một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt:

1 2 3 4 5 6 7 8