HOẠT ĐỘNG HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG

     Tuần qua, các môn thi đấu trong khuôn khổ hoạt động Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2017 – 2018 đã diễn ra hết sức sôi nổi.      Thông qua các hoạt động thể thao có tổ chức, học sinh không ngừng được học hỏi về giá trị khi làm […]