LỊCH HỌC CÂU LẠC BỘ PIANO

Thời gian: 17h00 đến 18h30: – Lớp thứ nhất học vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần – Lớp thứ 2 học vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần Liên hệ: 02388.656.797 – Văn phòng Trường