NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI PHỤ HUYNH HỌC SINH

  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI PHỤ HUYNH HỌC SINH TRƯỜNG PT CLC PHƯỢNG HOÀNG Khi nhập học cho con, cha mẹ học sinh (CMHS) phải nộp đầy đủ các loại hồ sơ hợp lệ theo quy định. Chỉ có cha mẹ hoặc người được ủy quyền (Có giấy ủy quyền) mới được liên hệ […]