ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN HÀNG ĐẦU CỦA BẬC THPT

Thực hiện chương trình giáo dục ưu việt của bậc học  THPT tại Trường PT CLC Phượng Hoàng là đội ngũ giáo viên hàng đầu được lựa chọn kỹ lưỡng. Đội ngũ giáo viên trẻ giàu năng lực, nhiệt huyết, năng động, làm việc với tinh thần cống hiến. Đặc biệt phù hợp với định hướng giáo dục phân hóa sâu, tiếp cận từng cá nhân học sinh của bậc học THPT.  Đội ngũ giáo viên thỉnh giảng uy tín, giàu kinh nghiệm, chuyên môn tốt được mời từ trường THPT chuyên Phan Bội Châu lên lớp ngay trong các giờ học chính khóa hàng tuần.

e31f678460149c4ac505 (1)0507e0c3e7531b0d4242

5d9a5afe5c6ea030f97f306b20c22652da0c8343

03e0e45afdca019458db

389efeade73d1b63422c

8bfdac39b5a949f710b8

e4b5b5e1ae71522f0b60